Ana-Maria Bljaić, DVM

Rođena 1983. u Zagrebu Nakon završetka srednje Veterinarske škole u Zagrebu upisuje Veterinarski fakultet, po završetku fakulteta 2013. vježbenički staž započinje u veterinarskoj ambulanti “VET-IVA PET”, gdje se nakon položenog stručnog ispita i zapošljava. Područje interesa su joj interna medicina, laboratorijska dijagnostika, dermatologija, stomatologija te bolesti glodavaca i kunića. Početkom 2016. god sudjelovala u kampanji „Činčile su zakon“ u organizaciji udruge Prijatelji životinja u svrhu izmjene Zakona o zaštiti životinja. Nakon uporne borbe aktivista, volontera građana i stručnjaka kampanja je rezultirala zabranom uzgoja životinja za krzno koja je stupila na snagu 1.siječnja 2017. Od 2018. Član je AEMV (Association of Exotic Mammal Veterinarians). Svoje znanje usavršava na domaćim i stranim seminarima, kongresima i radionicama. 2020. godine postaje član stručnog tima Specijalističke veterinarske prakse Bojanić.