Martina Čalić,  VET. TEH 

Martina Čalić rođena je 1993. godine u Petrinji. 2008. godine upisuje srednju Vet. školu. Gdje  stječe diplomu veterinarskog tehničara. Radom u struci i različitim volonterskim aktivnostima Martina stječe iskustvo u radu sa životinjama i ljudima u potrebi. Dinamična, komunikativna i vedra Martina 2018. godine pridružuje se timu Specijalističke veterinarske prakse Bojanić.