Ambulanta više ne radi nedjeljom

Radi kadrovskih (ne)mogućnosti naša ambulanta od 1.1.2023. godine neće više raditi nedjeljom.