Interna medicina

Interna medicina je definitivno najopširnije područje kako humane medicine tako i veterinarske medicine. Obuhvaća više podpodručja koje svako za sebe čine subspecijalnost. U ovisnosti o znacima bolesti koje Vaš ljubimac pokazuje i detaljnom kliničkom pregledu odabiremo metodu dijagnostike koja će nas još više usmjeriti ka konačnoj dijagnozi. Ponekad dolazak do dijagnoze bude izrazito brz i jednostavan, a ponekad je potrebno više sati pa čak i dana da bi se uspješno postavila. Metode dijagnostike koje pretežito koristimo u veterinarskoj internoj medicini su: hematološke pretrage, rendgensko snimanje, ultrazvučna dijagnostika, te po potrebi korištenje vanjskih laboratorija.