Neurologija

Neurološki pregled najvažniji je faktor u procjeni stanja svjesnosti pacijenta. Pregled se izvodi na budnom ljubimcu i ne uzrokuje niti jedan oblik nelagode za pacijenta. Pregled se odvija u više faza: I.faza LOKALIZACIJA PROBLEMA II.faza DIFERENCIJALNA DIJAGNOSTIKA (procjena problema) III.faza LIJEČENJE PACIJENTA Uzročnik bolesti može se nalaziti u bilo kojem dijelu živčanog sistema, stoga se sistemom eliminacije pojedinih živčanih grupacija dolazi do lokalizacije problema. U trenutku postavljanja indicije na određenu lokaciju živčanog sistema, vrši se procjena oštećenja, te se sukladno tome uključuje neka od dijagnostičkih metoda* koja može upućivati na odgovor (uzrok, rješenje problema). *RTG dijagnostika, uzimanje CEREBROSPINALNE tekućine, MRI/CT dijagnostika